18.10.2016

Svaret fra fjellet

mountain-man

Det var en gang en landsens mann som dro til bergveggen Orka for å få svar på hva han skulle gjøre med den store arven han nettopp hadde mottatt. Fjellet Orka var viden kjent som et orakelsted og mye visdom fantes i det fjellet.

Han kom opp og ropte ut sitt spørsmål slik: ”Skal jeg leve lenge – eller skal jeg dø snart!”.

Da gjallet det tilbake: ”… dø snart!”.  Mannen ble fælen, dro tilbake, og brukte penger som en gal mann – for han skulle jo dø snart!

Etter noen måneder var formuen satt over styr, og han var sliten, men like levende. Nei, han fikk spørre en gang til. Igjen tok han turen til fjellet Orka og ropte ut sin fortvilelse: ”Skal jeg dø snart – eller skal jeg leve lenge!”. Og som du sikkert gjettet, svarte fjellet tilbake: ”… leve lenge!”

Historien forteller ikke mer om hvor sint og fortvilet den blakke mannen ble…

Vi holder til stadighet kurs om kommunikasjon. Ett av temaene er selvfølgelig hvordan du kan utvikle dine kontaktskapende evner – og bedre forholdet til andre mennesker som du møter eller som du kjenner.
 Det sterkeste redskapet i denne forbindelse er ørene dine! Lytting fører til bedre forhold mennesker i mellom. 
God lytting har den effekten at den som snakker føler seg vel, og blir oppmuntret til å snakke og uttrykke seg. Lytting reduserer uten tvil spenninger, og fører til bedre samarbeid. God lytting gjør også at den andre får tid og rom til å sette ord på viktige tanker.

Og du skal vite at god lytting er svært synlig. 
Aktive lytteteknikker kan det være lurt å blåse støv av, eller å lære seg. For eksempel den velkjente ”gryntelytting” (som består av nikk, smil, ”grynt”, øye-kontakt, kroppsspråk) og den effektive ”ta-del-lytting” som viser at du har forstått (…med andre ord, det du sier er altså at… / …forstår jeg deg rett når…).

Med god lytting vinner du andres hjerter – og tillit.

Your email address will not be published. Required fields are marked *