31.12.2016

Sebraens striper

zebra_with_young_painting

Jeg spurte en gang en sebra:

Er du sort med hvite striper

eller hvit med sorte striper?

 

Og sebraen så på meg og sa:

Er du sterk med svake sider

Eller svak med sterke sider?

 

Er du god med onde påfunn

eller ond med gode påfunn?

 

Er du glad med triste dager

eller trist med glade dager?

 

Er du flink med dumme innfall

eller dum med flinke innfall?

 

Og slik fortsatte og fortsatte

og fortsatte den,

 

og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg

en sebra om striper igjen.

Shel Silverstein

 

Vi har alltid et valg; om vi vil se på tingene med svart eller hvitt blikk. Denne lille historien om sebraen har et godt budskap til oss alle. Det er alltid opp til oss hvordan vi velger å se på tingene.

Your email address will not be published. Required fields are marked *