30.09.2016

Kongens hunder

dog-hands
En konge hadde ti ville hunder. Hundene brukte han for å skremme og torturere sine undersåtter og tjenere. Hvis noen motsa ham eller gjorde en feil, kastet han vedkommende til hundene.
 
En dag gjorde en av hans tjenere en stor feil. Kongen ble illsint, og beordret at tjeneren skulle kastes til hundene.

 Men tjeneren tryglet og ba på sine knær: ”Ærede konge; jeg har tjent deg trofast i ti år, og ved min aller første feil så gjør du dette mot meg? Vær så snill – vis meg nåde, og gi meg ti dager før du kaster meg til hundene.” 
 
Kongen gikk motvillig med på å vente i ti dager før han ofret tjeneren.
 
Tjeneren takket ydmykt, og gikk deretter rett til vakten som hadde ansvaret for hundene. Han ba om å få passe på hundene i de neste ti dagene. Vakten ble forbløffet, men så sitt snitt til en etterlengtet pause, og lot tjeneren overta jobben. De neste ti dagene brukte tjeneren på å stelle for hundene; han matet dem, han vasket i burene deres, han badet dem og pleiet dem så godt han kunne.
 
Da de ti dagene var omme, beordret kongen nok en gang at tjeneren skulle kastes til hundene. Tjeneren ble låst inn i innhegningen, og dørene til hundeburene ble åpnet. Til alles overraskelse angrep ikke hundene det stakkars offeret, slik de pleide å gjøre. I stedet lusket de rundt ham og slikket og snuste på ham.
 
”Hva har skjedd med hundene mine?” skrek kongen fortvilet.
 
”Jeg har tjent hundene i ti dager”, svarte tjeneren, ”og de har ikke glemt mine tjenester”.
”Men jeg har tjent deg i ti år, min konge, og den første gangen jeg begår en feil, glemmer du alt jeg har gjort for deg”.
Det er lett å henge seg opp i det folk gjør feil, i havet av alt det gode de gjør. Irritasjonen og den umiddelbare reaksjonen får lov til å råde. Tenker vi oss om og ser ting utenfra, innser vi ofte at den første reaksjonen var for sterk – eller lite gjennomtenkt og uklok. Og selv om vi vet bedre, fortsetter det å skje! For vi er tross alt bare mennesker. Vi har lett for å skru på autopiloten, og lett for å la oss styre av de umiddelbare reaksjonene våre.
Historien handler også om lojalitet, et begrep som er viktig på enhver arbeidsplass. Lojalitet må ikke forveksles med lydighet; å være lojal er et bevisst valg vi gjør overfor både mennesker, bedrifter og prosesser. 
Vår lojalitet innad i virksomheten kan påvirke hvordan andre oppfatter oss. Vår lojalitet vil alltid vises i vårt ansikt utad, og blir en del av vårt omdømme. Hvordan prater vi om arbeidsplassen, våre ledere og våre medarbeidere? Hvordan viser vi vår lojalitet i beslutninger som tas og i arbeidsmåter og endringsprosesser? 
 
Å sette av tid til å bli enige om hva som er viktig for oss, hvordan vi vil ha det hos oss, og hvordan vi vil bli oppfattet av andre, kan vise seg å være meget godt investert tid.

Your email address will not be published. Required fields are marked *