20.04.2016

Eselet og den tunge børen

donkey-36532_960_720

Det var en gang en kjøpmann som trasket hjemover ved siden av eselet sitt. De hadde vært i havnen og hentet en tung last med salt, som nå hang over ryggen til eselet.

På veien hjem måtte de krysse en elv, noe de hadde gjort mange ganger før. Men denne gangen snublet eselet og falt i vannet. Eselet strevde og slet, og kjøpmannen klarte til slutt å hjelpe det opp til elvebredden. Nå hadde mesteparten av saltet løst seg opp, og eselet følte seg så mye lettere. Det spankulerte fornøyd hjem ved siden av bonden.

Neste dag dro kjøpmannen og eselet av gårde igjen – for å kjøpe en ny ladning med salt. Eselet hadde god hukommelse, og da de kom til elven hadde det ikke glemt hvor mye lettere byrden hadde blitt dagen i forveien. Da de kom halvveis ut i elven snublet eselet med vilje – og var nok en gang i stand til å kvitte seg med halvparten av vekten.

Denne gangen ble kjøpmannen sint. Han dro eselet med seg tilbake til havnen med en gang, og lastet det opp med to store kurver med svamper. Og nok en gang prøvde eselet seg da de skulle over elven, i håp om å kvitte seg med litt vekt. Men denne gangen skjedde det motsatte! Svampene trakk til seg vannet, og eselet måtte slepe seg hjem med mange ganger den vekten det hadde startet med.

Akkurat som eselet er det mange som ikke trives med jobben de gjør. De ser på arbeidet sitt som noe de  gjøre, fremfor noe de ønsker å gjøre. De finner ofte metoder for å skulke unna, lette arbeidsmengden eller ta lettvinte snarveier – uavhengig av hvordan dette påvirker resten av teamet.

Eselet skjønte ikke at kjøpmannens hensikt var å gi sin familie inntekt så de kunne fortsette å bo på gården og få penger til mat – noe som igjen ga eselet mat og husly. Han forsto ikke meningen med arbeidet han utførte.

Vis menneskene rundt deg at de betyr noe for fellesskapet – og la dem forstå målet og hensikten med det de gjør. Behovet for mening er nemlig sterkt i oss alle. Å jobbe med noe vi ikke forstår hensikten med, kan aldri oppleves som motiverende eller meningsfylt. Av og til trenger vi å bli minnet på at det vi gjør og den vi er, er viktig for andre.

Your email address will not be published. Required fields are marked *