30.03.2016

Den attende kamelen

camel-48445_960_720

En mann hadde tre sønner. Da han døde hadde han 17 kameler som de tre sønnene skulle arve. Den gamle mannen hadde bestemt at den eldste sønnen skulle ha halvparten av kamelene, den mellomste sønnen skulle ha 1/3 av kamelene, og den yngste sønnen skulle ha 1/9 av kamelene.

Det er ikke vanskelig å forstå at sønnene ganske snart startet en heftig krangel; 17 lar seg verken dele på 2, 3 eller 9.

De broderlige temperamentene økte og økte – og de ble ikke enige. Til slutt søkte de hjelp hos en gammel og klok kone som bodde i landsbyen.

Konen tenkte lenge og vel, telte på fingrene og sukket. Til slutt sa hun: ”Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe dere. Men jeg kan i det minste gjøre en ting: dere kan få min kamel dersom det gjør det enklere for dere.”

Nå hadde de tre brødrene 18 kameler – og regnestykket ble plutselig langt enklere.

Den eldste sønnen tok sin halvpart: 1/2 av 18 er 9 kameler.

Den mellomste sønnen tok sin tredjedel: 1/3 av 18 er 6 kameler.

Den yngste sønnen tok sin niendedel: 1/9 av 18 er 2 kameler.

Til sammen 17 kameler. De hadde altså en kamel til overs! Og den bestemte de seg for å gi tilbake til den gamle og kloke konen…

Mange av våre konflikter og uenigheter er nettopp som i denne historien. De starter som utfordringen med de 17 kamelene, og det kan virke som om det ikke finnes noen måte å løse problemet på. Løsningen blir å ta et skritt tilbake og se på situasjonen med nye øyne. Og gjøre det vi kan for å finne den attende kamelen…

Your email address will not be published. Required fields are marked *