03.11.2015

Den arbeidsomme mauren

Unknown

Det var en gang en maur. Han gikk på jobben tidlig hver morgen for å arbeide, hvilket han gjorde både med glede og nøyaktighet. Lederen, Løven, ble overrasket når han fikk se maurens resultater og effektivitet uten at arbeidet var ledet eller tilrettelagt. Han tenkte at dersom mauren var så effektiv uten arbeidsledelse, så ville den uten tvil bli enda mer effektiv med ledelse. Løven ansatte kakerlakken som arbeidsleder, da kakerlakken hadde lederutdannelse og var kjent for sine grundige rapporter.

Kakerlakkens første oppdrag var å lage et arbeidsskjema. Men kakerlakken trengte en sekretær for å føre inn alle resultatene, og han ansatte edderkoppen for å holde orden i arkivet og svare på telefonene. Løven var meget fornøyd med rapportene som kakerlakken kom med, men han ba om å få diagrammer over produksjonen og at utviklingen ble analysert, slik at løven og resten av ledelsen kunne planlegge fremtiden.

 Kakerlakken ble tvunget til å foreta innkjøp av et nytt datasystem, og ansatte fluen som ansvarlig for den nye IT-avdelingen. Mauren, som tidligere var en glad og tilfreds arbeidstaker, begynte etter hvert å hate sin egen jobb. Han ble jo tvunget til å gå på forskjellige kurs og beskrive sitt arbeid i detalj i forskjellige rapporter, beskrive avvik og forklare rekkefølger.

Løven mente at det var på høy tid å ansette en sjef i den enheten der mauren arbeidet. Denne lederjobben ga han til bien – som så det som sin første oppgave å foreta innkjøp av en ergonomisk kontorstol, nye tepper på gulvet og en kaffemaskin. Han trengte dessuten en helt ny, kraftig datamaskin og en personlig assistent for å kunne lage en plan som skulle optimalisere arbeidet, og få laget budsjetter.

Enheten der mauren jobbet var ikke lenger en trivelig arbeidsplass. Alle var irriterte og ikke minst urolige for sin egen fremtid. Bien foreslo for Løven at det var på høy tid å lage en kartlegging av arbeidsmiljøet. Uglen, en velrenommert konsulent, ble hyret inn for å gjøre denne kartleggingen og for å finne ut hvorfor enhetens kostnader hadde steget så voldsomt, samtidig som produktiviteten hadde sunket.

 Uglen gransket virksomheten i tre måneder og skrev en omfattende rapport med hovedkonklusjon: ”Det er for mange ansatte i enheten”.

Gjett hvem Løven sparket først? Jo, naturligvis mauren. Fordi rapporten viste at han var lite motivert og hadde en negativ innstilling!

(Dyrene i denne historien er fiktive og har ingen sammenheng med virkelige personer på arbeidsplassen din. Eventuelle likheter er bare en tilfeldighet.)

  1. 1

    Kjell Wåde

    14.04.2023

    Utrolig godt skrevet. Jeg er selv, pensjonert offentlig ansatt, og har reflektert hvordan strukturen i arbeidslivet er forandret. Ikke bare i offentlige, men der er det mest merkbart. “Ja, hva gjør de alle sammen, her i virksomheten?”. Tenker på “Supperådet med Rolv Wesenlund og Harald Heide Steen. Ser en rapport fra SSB “I 2013 var antall årsverk i offentlig forvaltning 690 000. Det er en økning på hele 440 000 siden 1970. Oppgangen innebærer nesten en tredobling av offentlige årsverk i perioden”.

Your email address will not be published. Required fields are marked *