27.02.2015

Blyantens egenskaper

Pencil-1919217

En gutt satt sammen med sin mormor og tegnet.

”Hva tegner du mormor?” spurte gutten.

”Jeg tegner deg” sa mormoren. ”Men viktigere enn tegningen er den blyanten jeg tegner med. Jeg håper du vil bli som denne blyanten når du vokser opp!”

”Hva mener du? Den ser jo ut som en hvilken som helst blyant”, sa gutten forvirret.

”Det kommer an på hvordan du ser det”, svarte mormoren. ”Denne blyanten har 5 ting ved seg – som er verdt å tenke over…

Det første er at blyanten er lite verdt uten en hånd som fører den. Den hånden vil jeg kalle din kjærlighet, din moral og din samvittighet. Lar du dette styre deg, vil det gå deg godt her i livet.

Det andre er at av og til må blyanten spisses. Det betyr at blyanten må lide litt, men etterpå er den mye skarpere. Dette gjelder deg også. Du må også lære å takle vonde ting og smerte – fordi dette vil gjøre deg til en sterkere og bedre person.

Det tredje er at blyanten gir oss lov til å bruke viskelær hvis vi gjør feil. Å rette på det du gjør feil er faktisk en gave, og kan hjelpe deg til å finne riktig vei i livet.

Det fjerde er det faktum at blyanten er lite verdt uten det svarte, grafitten, i midten. Treverket rundt betyr lite. Med det mener jeg at du må gi oppmerksomhet til det som skjer inne i deg, og ikke bare det ytre.

Og det femte er dette: blyanten setter alltid et merke! Alt du gjør i livet vil etterlate et ”avtrykk” – og dette bør du alltid være bevisst på…”

Visdom og klokskap kan vi finne i selv de enkleste og næreste ting. Og en god historie er velegnet til å rette blikket mot denne visdommen. Gode historier skaper bilder og assosiasjoner hos den som hører på (eller leser), og kan gjøre kompliserte ting enkle. Det viser seg også at det mennesker husker etter en presentasjon, et kurs eller et foredrag – er nettopp historiene.

Your email address will not be published. Required fields are marked *