20.04.2018

Bakerens halvkilo smør

En baker i en liten landsby kjøpte smøret han trengte fra en bonde like i nærheten. En dag begynte han å mistenke at pakkene med smør ikke veide en full halvkilo, slik bonden påsto. I flere dager veide bakeren smøret. Og helt riktig; pakkene veide mindre enn de skulle. Han meldte fra til lensmannen, og bonden ble arrestert.

I rettsaken spurte dommeren:

«Jeg går ut fra at du bruker en vekt for å veie smøret før du selger det?»

«Nei, ærede dommer» svarte bonden.

«Men hvordan kan du selge en halvkilo smør uten å veie smøret først?»

«Det er enkelt, ærede dommer. Jeg har vektskåler, og jeg veier smøret mot det halvkilos brødet jeg kjøper hos bakeren.»

 

En gammel og velkjent metafor innenfor selvhjelps- og selvledelseskurs er hentet fra kabinpersonalets sikkerhetsgjennomgang på flyet: Ta først på din egen maske før du hjelper andre. Se på deg selv før du prøver å endre eller dømme andre. Kanskje ligger feilen hos deg selv, slik som i denne historien?

Moralen er også at vi skal passe oss for hvem vi stoler på. Tillit er et begrep som blir viktigere og viktigere i vår verden og i vår tid. Tillit er avgjørende for om folk «kjøper» ideen din, produktet ditt eller budskapet ditt. I våre kurs i retorikk (sett inn lenke på ordet «retorikk» til kurset på nettsiden) er tillitsbygging en stor del av pensum; det er grunnsteinen i all overbevisning.

Ordene tillit og mistillit har blitt brukt flittig de siste ukene. Vi er raske til å bruke dem, og raske til å dømme. Noen ganger med rette. Andre ganger kunne vi vært flinkere til å stoppe opp og spørre hva som ligger bak en handling eller ytring.

Jeg er av den oppfatning av at de aller, aller fleste har gode intensjoner. At de fleste vil meg vel. Likevel har jeg opplevd å bli både lurt og utnyttet. At noen har gitt meg løfter de aldri har holdt. At noen har utnyttet min begrensede evne til å si nei. At noen har gitt meg «gode» råd som jeg har fulgt, for så å innse at rådet ble gitt for å få meg «ut av veien». At noen har sagt usanne og stygge ting bak min rygg. Men hvem har ikke det? Vi kan ikke la slike erfaringer gjøre at vi slutter å stole på andre. Vi kan ikke la slike erfaringer bidra til å skape en verden der mistillit og mistenkeliggjøring råder.

 1. 1

  Knut Ihlen Tønsberg

  07.08.2018

  … og så ble kanskje bakeren hentet frem for å vitne?

  Å kople tillitsbygging til god retorikk er en videreutvikling av det særdeles nyttige kurset ditt jeg hadde gleden av å gå på for noen år siden. Du snakket om de gamle retorikernes råd for å få pubikum til å lytte hvorav autentisitet var et stikkord. Det er et litt vanskelig ord å konkretisere, men jeg bruker følgende bilde i mine kurs: du kan ikke snakke om god helse og ta deg en røyk i pausen. Du sa kanskje “walk the talk”, hvis jeg ikke husker feil, den gang. Men nå har du og dere gravd dypere, til “tillit”. Hva som er tillitsskapende, er nyttig å reflektere over.

  Og bakeren, hva skulle han si for å vekke tillit? Jeg tror jeg må reflektere mer over dette – og få med meg det fornyede kurset.

Your email address will not be published. Required fields are marked *