20.05.2016

Å slipe øksen

Axe

Det var en gang en tømmerhogger som søkte jobb i et trelastfirma. Fordi han var både sterk og ivrig, fikk han jobben med en gang. Betalingen og arbeidsforholdene var svært gode, og tømmerhoggeren bestemte seg for å gjøre sitt aller beste i den nye jobben. Sjefen hans ga ham en splitter ny øks og viste ham området der han skulle felle trær.

Han gikk straks løs på oppgaven, og allerede den første dagen felte han 18 trær!

”Gratulerer”, sa sjefen og smilte fornøyd. ”Fortsett slik! 

Tømmerhoggeren jobbet enda hardere og enda mer motivert dagen etter. Likevel klarte han bare å felle 15 trær. Den tredje dagen jobbet han enda litt hardere, men klarte bare å felle 11 trær. Dag etter dag felte han færre og færre trær.

”Jeg må ha mistet min styrke”, tenkte tømmerhoggeren fortvilet. Han gikk til sjefen og ba om unnskyldning, og delte sin frustrasjon over sin manglende styrke og sitt dalende resultat.

”Når var sist gang du slipte øksen din?” spurte sjefen.

”Slipe øksen? Nei, det har jeg ikke hatt tid til. Jeg har vært så opptatt med å felle trær…” svarte tømmerhoggeren.

Noen ganger er vi så opptatt av å få gjort alt vi skal at vi ikke har tid til å ”slipe øksen”. Å slipe øksen handler om å gjøre det som gir oss påfyll, verdi og retning. Å sette av tid til pause, refleksjon og påfyll til kropp og sjel, er helt nødvendig for å kunne ta i bruk vårt potensiale og arbeide effektivt.

Når jeg holder kurs i effektivitet, planlegging og tidsbruk stiller jeg ofte spørsmålet: Hvis du fikk to timer ekstra hver uke, hva ville du brukt dem til? Det de aller fleste svarer på dette spørsmålet handler nettopp om å ”slipe øksen”, om aktiviteter som gir merverdi og livsmening. En ting vi ikke kan bli minnet om for ofte er at du er din aller viktigste ressurs! Da gjelder det å ta vare på den.

Your email address will not be published. Required fields are marked *